co to jest lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas produkcji, a równocześnie zupełnie niekoniecznych. Priorytetowym zadaniem lean managment jest zatem zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i używanych półproduktów. Zastosowanie technik lean management stwarza szansę zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów.
Mapowanie strumienia wartości
Także stosunki między pracownikami w zakładzie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne techniki z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.

Dodaj komentarz