Kraków walczy z skażeniem powietrza

Najważniejszym spośród trudnych utrudnień w większości miast w naszym kraju jest stan dróg. Nasze gminy nie są zaadaptowane do tak wielkiego nasilenia ruchu, jaki powstał poprzez zwiększenie się ilości samochodów na naszych ulicach. Dlatego jedną z najważniejszych inwestycji które musi podjąć prawie każde województwo jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Nawierzchnie drogowe i transport miejski to najważniejszy obszar, jaki da przestrzeń na to by poprawić wygodę krakowian jak również usprawni całość infrastruktury miasta.

Na tle innych miast, nowe projekty drogowe jakie realizuje Kraków silnie się wybijają. Krakowianie w plebiscycie opowiedzieli się za metrem, jednak zanim ono powstanie, w rozwój komunikacji miejskiej oraz rozwój dróg trzeba włożyć sporo środków . Spośród bardziej istotnych decyzji finansowych warto podkreślić:
całkowicie elektryczną nitkę autobusową – pierwszą w kraju,
nowoczesne torowisko na Ruczaju,
w pełni przebudowany dworzec PKP wraz z miejscem handlowym.
Poza tym, w perspektywie rozwoju miasto przewiduje remont przynajmniej kilkanaście nowych połączeń między już istniejącymi połączeniami i remonty istniejących połączeń tramwajowych i dróg dojazdowych.
Mieszkańcy remontów nie znoszą – problemy w poruszaniu się i dotarciu do pracy dają się im we znaki na co dzień. Warto jednak pamiętać, że bez inwestycji jakość dróg nie może się poprawić i by było wygodniej, wymagać trzeba wytrwałości.Majchrowski program
Przekazywanie środków w rozwój transportu to nie jedynie kolejne linie komunikacji, jak również doskonalszej odporności powierzchnia jezdni, która będzie lepsza i odporna. ( kolejnym z przykładów może być ścieralna nawierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka oraz na zachodniej drodze Wadowickiej). Oczywiście, miasto wymaga dodatkowo wielu zmian i inwestycji, by poruszało się po mieście dobrze. Zarówno autem, ale również komunikacją miejską. Mimo to da się zauważyć wyraźnie, że całość jest na prostej drodze do tego, by mieszkańcom mieszkało się tu naprawdę wygodnie i przyjemnie.