Krakowski Informator nie tylko o kulturze

Pośród wielu miejscowości w Polsce, miasto Kraków wybija się zarówno w obszarze sztuki i akademickim, ale również na wielu odmiennych obszarach. Staje się miastem przyjaznym do życia. Przekształcenia, jakie dotknęły miasto w ostatnich latach sprawiają, że Kraków rzeczywiście idzie do przodu.
Pomocne transformacje w mieście.
Co niezłego stworzono w przeciągu ostatniego okresu? Wielość napraw i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Bardzo wsparły rząd w tej materii dotacje Unii Europejskiej, z których Kraków chętnie czerpie. Dynamiczne akcje w zakresie zdobywania dofinansowania spowodowały, że gmina uzupełniła się o nowe drogi, nowoczesne autobusy trasportu miejskiego, oraz nowe obiekty konferencyjno – sportowe.
Niemałe inwestycje są niewidoczne dla statystycznego mieszkańca. Nie znaczy to jednakowoż, że nie istnieją. Zwykle pomijamy historie, które nie są bezpośrednio z nami związane. Statystycznemu mieszkańcowi Krakowa zdaje się, że w mieście zbyt mało się dzieje. Natomiast miasto zmienia się z każdym dniem. Programy naprawcze w zakresie gospodarki śmieciami, tworzeniu i modernizacji sieci kanalizacyjnej, budowa filtrów akustycznych to tylko niektóre zmiany, jakie umożliwiają krakusom pełniej oraz wygodniej funkcjonować. Kraków rozwija się również pod kątem możliwości rozrywkowych. Wartość Krakowa rośnie dzięki takim obiektom jak: Kraków Arena czy rewitalizacja Huty. Te nowości przyciągają gości z innych miast do przyjazdu.
Zapoczątkowane dzięki radnym projekty nie tyczą się jedynie ścisłego centrum Krakowa, ale również są związane z całym województwem małopolskim. Z tej przyczyny lepiej nie uskarżać się lecz zobaczyć zmiany w które obrósł Kraków.
Przyszłe miesiące – jeśli będzie możliwość utrzymania szybkości rozwoju – pozwolą Krakowowi zostać prawdziwą metropolia.
Jacek Majchrowski działania