lean szkolenia

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można wydedukować, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a równocześnie całkowicie niekoniecznych. lean warsztaty Najważniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i eksploatowanych materiałów. Zastosowanie form działania lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania weryfikacji, które działania są niepotrzebne dla firmy.